Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

XI. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

137 050

участников
проекта

3 287

педагогов-
координаторов

2 683

участвовавших
учебных заведений

Diplomalar

Online formatı Kağıt üstünde formatı
Предмет Лига Toplam test Derece Derece Derece Toplam test Derece Derece Derece
Almanca Premier 1116 34 62 106 149 12 2 4
Super 105 152 105 22 15 17
Şans 0 1 5 0 0 0
Bilim Teknoloji Premier 3111 46 100 356 501 27 32 52
Super 229 442 513 53 50 60
Şans 1 0 8 0 0 0
Biyoloji Premier 5099 163 317 479 688 27 33 49
Super 597 771 623 54 62 99
Şans 0 2 6 0 0 0
Coğrafya Premier 3247 89 133 203 379 17 8 8
Super 455 494 371 47 44 43
Şans 4 3 3 0 0 0
Doğa bilgisi Premier 1140 29 44 88 135 5 7 15
Super 115 141 126 4 7 11
Şans 0 0 2 0 0 0
Edebiyat Premier 3618 167 219 291 626 24 24 37
Super 764 530 221 94 106 143
Şans 0 2 8 0 0 0
Fizik Premier 3800 40 75 504 508 18 15 38
Super 244 447 575 31 35 63
Şans 1 3 8 0 0 0
Fransızca Premier 439 31 35 43 100 10 1 3
Super 57 53 21 19 17 16
Şans 0 3 3 0 0 0
Hayat bilgisi Premier 1089 18 44 99 135 13 2 2
Super 114 186 134 32 24 18
Şans 0 1 2 0 0 0
Kimya Premier 3132 75 144 354 395 17 10 28
Super 315 427 363 57 51 58
Şans 0 1 2 0 0 0
Matematik Premier 8428 588 743 909 1639 95 180 222
Super 1001 980 839 128 142 200
Şans 8 20 97 0 0 0
Rusça Premier 7344 248 487 734 1818 43 92 181
Super 1039 1175 1055 211 297 352
Şans 2 3 21 0 0 0
Sosyal bilgi Premier 4773 113 274 393 812 23 14 34
Super 902 872 554 105 126 149
Şans 0 1 4 0 0 0
Tarih Premier 4351 64 129 434 586 27 36 35
Super 345 649 736 66 57 62
Şans 1 0 5 0 0 0
İngilizce Premier 5655 136 256 500 1377 70 92 121
Super 818 859 753 240 246 226
Şans 5 4 17 0 0 0

Madalyalar

Online formatı Kağıt üstünde formatı
Предмет Лига Toplam test Medal of internal stage winner Toplam test Altın madalya Gümüş madalya Bronz madalya
Almanca Premier 1116 8 149 7 3 2
Super 9 4 5 5
Bilim Teknoloji Premier 3111 20 501 8 8 7
Super 22 9 8 5
Biyoloji Premier 5099 24 688 5 6 6
Super 29 5 11 7
Coğrafya Premier 3247 13 379 5 4 5
Super 19 6 9 6
Doğa bilgisi Premier 1140 5 135 1 1 1
Super 4 1 1 1
Edebiyat Premier 3618 17 626 8 5 6
Super 45 9 9 14
Fizik Premier 3800 18 508 6 5 4
Super 19 5 8 4
Fransızca Premier 439 3 100 5 3 2
Super 4 3 3 3
Hayat bilgisi Premier 1089 9 135 4 5 3
Super 9 8 6 6
Kimya Premier 3132 12 395 4 4 3
Super 16 5 5 4
Matematik Premier 8428 66 1639 8 8 10
Super 73 18 13 12
Rusça Premier 7344 51 1818 6 8 9
Super 111 19 18 17
Sosyal bilgi Premier 4773 28 812 7 6 8
Super 48 7 6 7
Tarih Premier 4351 31 586 8 8 6
Super 23 8 8 9
İngilizce Premier 5655 44 1377 7 11 10
Super 84 22 25 33