Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

XIII.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

80 736

участников
проекта

2 254

педагогов-
координаторов

1 878

участвовавших
учебных заведений

Diplomalar

Online formatı Kağıt üstünde formatı
Предмет Лига Toplam test Derece Derece Derece Toplam test Derece Derece Derece
Almanca Basic 710 52 42 61 115 0 0 0
High 58 56 49 0 0 0
Premier 7 15 20 15 7 6
Super 14 30 27 33 13 15
Şans 0 0 0 0 1 0
Bilim Teknoloji Basic 2702 174 167 235 300 0 0 0
High 138 216 224 0 0 0
Premier 28 39 79 20 7 20
Super 73 161 170 39 32 48
Şans 3 0 1 3 1 0
Biyoloji Basic 4406 186 268 455 549 0 0 0
High 262 396 338 0 0 0
Premier 52 205 279 62 48 53
Super 102 284 263 70 52 70
Şans 3 2 2 0 1 0
Coğrafya Basic 2720 225 163 172 257 0 0 0
High 172 239 187 0 0 0
Premier 40 90 94 25 4 19
Super 62 180 160 36 29 24
Şans 1 0 1 0 0 0
Edebiyat Basic 3212 274 236 275 393 0 0 0
High 459 257 97 0 0 0
Premier 18 32 48 20 10 12
Super 137 285 141 91 59 68
Şans 1 0 0 2 0 0
Fizik Basic 2904 122 175 325 293 0 0 0
High 165 257 287 0 0 0
Premier 20 34 59 6 3 13
Super 50 70 78 20 16 21
Şans 0 1 0 0 0 0
Fransızca Basic 349 28 20 26 70 0 0 0
High 35 32 18 0 0 0
Premier 8 3 7 5 1 2
Super 12 31 25 25 11 13
Hayat bilgisi Basic 652 44 43 46 82 0 0 0
High 62 61 37 0 0 0
Premier 6 8 7 12 3 3
Super 10 38 37 20 14 13
Şans 1 0 0 0 0 0
History of Kazakhstan Premier 415 23 27 41 0 0 0 0
Super 120 112 66 0 0 0
Kimya Basic 2673 90 113 302 254 0 0 0
High 122 207 279 0 0 0
Premier 16 30 49 12 3 8
Super 43 88 113 16 19 26
Şans 3 4 2 1 1 0
Matematik Basic 8074 540 529 577 1300 0 0 0
High 645 668 588 0 0 0
Premier 157 266 360 97 107 139
Super 435 532 526 161 134 154
Şans 6 4 5 8 1 5
Rusça Basic 6871 405 475 578 1156 0 0 0
High 669 673 440 0 0 0
Premier 58 166 247 67 89 101
Super 364 587 492 203 209 191
Şans 4 3 4 2 0 0
Sosyal bilgi Basic 3867 398 324 261 519 0 0 0
High 510 374 213 0 0 0
Premier 18 30 55 20 10 23
Super 60 231 261 69 89 117
Şans 1 0 0 0 0 0
Tarih Basic 3303 196 183 315 350 0 0 0
High 242 267 302 0 0 0
Premier 22 73 91 29 20 22
Super 67 202 145 56 51 33
Şans 3 0 1 0 0 0
İngilizce Basic 5285 417 326 357 937 0 0 0
High 506 467 320 0 0 0
Premier 77 170 196 67 63 84
Super 329 462 359 131 154 155
Şans 2 0 2 0 0 0

Madalyalar

Online formatı Kağıt üstünde formatı
Предмет Лига Toplam test Altın madalya Gümüş madalya Bronz madalya Medal of internal stage winner Toplam test Altın madalya Gümüş madalya Bronz madalya
Almanca Premier 710 1 0 1 4 115 6 4 4
Super 2 0 0 7 7 7 8
Bilim Teknoloji Premier 2702 3 3 2 16 300 6 4 5
Super 4 5 7 16 4 5 8
Biyoloji Premier 4406 3 2 6 35 549 7 9 15
Super 2 6 10 32 11 7 9
Coğrafya Premier 2720 7 4 5 9 257 8 7 9
Super 2 1 2 10 8 6 10
Edebiyat Premier 3212 1 0 0 14 393 8 7 4
Super 2 1 6 86 11 15 12
Fizik Premier 2904 1 0 1 6 293 2 2 2
Super 2 2 4 7 6 7 6
Fransızca Premier 349 1 0 0 5 70 4 1 0
Super 1 1 0 5 6 5 6
Hayat bilgisi Premier 652 0 0 0 6 82 6 4 1
Super 1 1 0 6 6 4 4
History of Kazakhstan Premier 415 3 3 3 0 0 0 0 0
Super 16 13 10 0 0 0 0
Kimya Premier 2673 0 0 3 11 254 5 4 3
Super 1 0 3 6 4 4 4
Matematik Premier 8074 4 5 20 102 1300 16 16 16
Super 44 38 57 171 35 11 27
Rusça Premier 6871 2 5 8 35 1156 12 6 9
Super 19 29 34 170 18 23 19
Sosyal bilgi Premier 3867 0 0 2 15 519 7 7 6
Super 0 0 2 41 9 9 8
Tarih Premier 3303 4 3 0 15 350 7 7 7
Super 2 3 3 33 8 7 9
İngilizce Premier 5285 6 4 8 38 937 11 10 11
Super 26 29 36 127 20 13 11