Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

XIII.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

85 270

участников
проекта

2 302

педагогов-
координаторов

1 907

участвовавших
учебных заведений

Diplomalar

Online formatı Kağıt üstünde formatı
Предмет Лига Toplam test Derece Derece Derece Toplam test Derece Derece Derece
Almanca Basic 726 52 42 61 115 0 0 0
High 58 56 49 0 0 0
Premier 7 15 20 15 7 6
Super 14 30 27 33 13 15
Şans 0 0 0 0 1 0
Bilim Teknoloji Basic 2805 174 167 235 300 0 0 0
High 138 216 224 0 0 0
Premier 28 39 79 20 7 20
Super 73 161 170 39 32 48
Şans 3 0 1 3 1 0
Biyoloji Basic 4534 186 268 455 549 0 0 0
High 262 396 338 0 0 0
Premier 52 205 279 62 48 53
Super 102 284 263 70 52 70
Şans 3 2 2 0 1 0
Coğrafya Basic 2831 225 163 172 257 0 0 0
High 172 239 187 0 0 0
Premier 40 90 94 25 4 19
Super 62 180 160 36 29 24
Şans 1 0 1 0 0 0
Edebiyat Basic 3275 274 236 275 393 0 0 0
High 459 257 97 0 0 0
Premier 18 32 48 20 10 12
Super 137 285 141 91 59 68
Şans 1 0 0 2 0 0
Fizik Basic 3009 122 175 325 293 0 0 0
High 165 257 287 0 0 0
Premier 20 34 59 6 3 13
Super 50 70 78 20 16 21
Şans 0 1 0 0 0 0
Fransızca Basic 359 28 20 26 70 0 0 0
High 35 32 18 0 0 0
Premier 8 3 7 5 1 2
Super 12 31 25 25 11 13
Hayat bilgisi Basic 659 44 43 46 82 0 0 0
High 62 61 37 0 0 0
Premier 6 8 7 12 3 3
Super 10 38 37 20 14 13
Şans 1 0 0 0 0 0
History of Kazakhstan Premier 518 23 27 41 0 0 0 0
Super 120 112 66 0 0 0
Kimya Basic 2776 90 113 302 254 0 0 0
High 122 207 279 0 0 0
Premier 16 30 49 12 3 8
Super 43 88 113 16 19 26
Şans 3 4 2 1 1 0
Matematik Basic 8226 540 529 577 1300 0 0 0
High 645 668 588 0 0 0
Premier 157 266 360 97 107 139
Super 435 532 526 161 134 154
Şans 6 4 5 8 1 5
Rusça Basic 7011 405 475 578 1156 0 0 0
High 669 673 440 0 0 0
Premier 58 166 247 67 89 101
Super 364 587 492 203 209 191
Şans 4 3 4 2 0 0
Sosyal bilgi Basic 3895 398 324 261 519 0 0 0
High 510 374 213 0 0 0
Premier 18 30 55 20 10 23
Super 60 231 261 69 89 117
Şans 1 0 0 0 0 0
Tarih Basic 3387 196 183 315 350 0 0 0
High 242 267 302 0 0 0
Premier 22 73 91 29 20 22
Super 67 202 145 56 51 33
Şans 3 0 1 0 0 0
İngilizce Basic 5435 417 326 357 937 0 0 0
High 506 467 320 0 0 0
Premier 77 170 196 67 63 84
Super 329 462 359 131 154 155
Şans 2 0 2 0 0 0

Madalyalar

Online formatı Kağıt üstünde formatı
Предмет Лига Toplam test Altın madalya Gümüş madalya Bronz madalya Medal of internal stage winner Toplam test Altın madalya Gümüş madalya Bronz madalya
Almanca Premier 726 1 0 1 4 115 6 4 4
Super 2 0 0 7 7 7 8
Bilim Teknoloji Premier 2805 3 3 2 16 300 6 4 5
Super 4 5 7 16 4 5 8
Biyoloji Premier 4534 3 2 6 35 549 7 9 15
Super 2 6 10 32 11 7 9
Coğrafya Premier 2831 7 4 5 9 257 8 7 9
Super 2 1 2 10 8 6 10
Edebiyat Premier 3275 1 0 0 14 393 8 7 4
Super 2 1 6 86 11 15 12
Fizik Premier 3009 1 0 1 6 293 2 2 2
Super 2 2 4 7 6 7 6
Fransızca Premier 359 1 0 0 5 70 4 1 0
Super 1 1 0 5 6 5 6
Hayat bilgisi Premier 659 0 0 0 6 82 6 4 1
Super 1 1 0 6 6 4 4
History of Kazakhstan Premier 518 3 3 3 0 0 0 0 0
Super 16 13 10 0 0 0 0
Kimya Premier 2776 0 0 3 11 254 5 4 3
Super 1 0 3 6 4 4 4
Matematik Premier 8226 4 5 20 102 1300 16 16 16
Super 44 38 57 171 35 11 27
Rusça Premier 7011 2 5 8 35 1156 12 6 9
Super 19 29 34 170 18 23 19
Sosyal bilgi Premier 3895 0 0 2 15 519 7 7 6
Super 0 0 2 41 9 9 8
Tarih Premier 3387 4 3 0 15 350 7 7 7
Super 2 3 3 33 8 7 9
İngilizce Premier 5435 6 4 8 38 937 11 10 11
Super 26 29 36 127 20 13 11