Міжнародна олімпіада з основ наук


Оргкомітет Олімпіади по основах наук:
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Тел.:     (097) 431 30 17
e-mail: interolimpua@gmail.com

Чудінов Анатолій Прокопович

Чудинов Анатолий Прокопьевич, доктор филологических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Уральского государственного педагогического университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Анатолій Прокопович Чудінов

Доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Уральського державного педагогічного університету, заслужений діяч науки Російської Федерації.

Анатолій Прокопович здобув освіту (1969 – 1974 рр.) в Пермському державному університеті та в аспірантурі (1976 – 1979 рр.) Московського державного педагогічного університету. Учень академіка Дмитра Миколайовича Шмельова. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Лексика існування в сучасній російській мові». У 1979 - кандидат філологічних наук.

З 1982 року працює в Уральському державному педагогічному університеті. У 1985 став доцентом. У 1990 захистив докторську дисертацію за темою «Регулярне семантичне варіювання в російської дієслівної лексики».

У 1991 отримав звання професора і став завідувачем кафедри російської мови та методики її викладання. Пізніше очолював кафедру риторики та культури мови, риторики та міжкультурної комунікації (по теперішній час).

Анатолій Прокопович Чудінов - голова спеціалізованої вченої ради за спеціальностями 10.02.01 - російська мова та 10.02.20 – порівняльно-історичне, типологічне і зіставне мовознавство. Під його безпосереднім керівництвом захищено більше 80 кандидатських і докторських дисертацій.

Область його наукових інтересів - політична лінгвістика, мова реклами, когнітивна лінгвістика, міжкультурні комунікації, риторика і культура мови, лінгводидактика. Головний редактор журналу «Політична лінгвістика». Автор 18 книг і більше 300 публікацій. Його підручники «Політична лінгвістика» (переведено китайською мовою) і «Основи теорії комунікації» використовуються у вузах різних регіонів Росії, в Польщі, Угорщині, Словаччині, Китаї, Болгарії, Україні, Литві, Білорусії, Казахстані.

У 2000 році отримав звання заслуженого діяча науки Російської Федерації. Відзначений грантами: у 1994-1995 рр. - Інформаційного Агентства США; 2001 р. - Міністерства Освіти Російської Федерації; у 2003, 2005, 2007 - 2012 рр. Російського гуманітарного наукового фонду, у 2011 р. - фонду «Російський світ» та ін. Читав лекції в Північно-Східному Іллінойському Університеті (США), Гуаньдунському університеті (Китай), Цзіліньському інституті іноземних мов (Китай), Будапештському державному університеті (Угорщина), Лодзинськогму університеті (Польща) та ін. Доповіді на міжнародних конференціях у Москві, Санкт-Петербурзі, Чикаго (США), Гуаньчжоу і Чань Чуне (Китай), Лодзі (Польща), Будапешті (Угорщина), Велико Тирново (Болгарія) , Києві та Одесі (Україна), Даугавпілсі (Латвія), Самарканді (Узбекистан) та ін

З 2005 року проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Уральського державного педагогічного університету.

Другие учёные проекта

Ліна Василівна Костенко
Українська література