Міжнародна олімпіада з основ наук


Оргкомітет Олімпіади по основах наук:
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Тел.:     (097) 431 30 17
e-mail: interolimpua@gmail.com

Тетяна Олександрівна Грідіна

Русский язык

Татьяна Александровна Гридина – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета.

Тетяна Олександрівна Грідіна -

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства та російської мови Уральського державного педагогічного університету.

 

У 1975 році закінчила з відзнакою Уральський державний університет ім. О.М.Горького за спеціальністю «Філолог. Вчитель російської мови та літератури». Під час навчання в університеті Тетяна Олександрівна брала участь у щорічній топонімічній експедиції студентів і викладачів кафедри загального мовознавства по Російській півночі. Легенди та міфи, пов'язані з географічним назвами (топонімами) цього стародавнього краю, пробудили в ній живий інтерес до етимологічних досліджень, зокрема, до такого явища, як народна етимологія. У 1985 році Т.О.Грідіна захистила кандидатську дисертацію за темою «Проблеми вивчення народної етимології» в Московському педагогічному інституті ім. Н.К.Крупської. Ось лише кілька прикладів, представлених в її книзі: Шалакуша - етимологічна легенда, яка пояснює назву цього селища, говорить: колись тут в курені оселився чоловік на ім'я Куш. назва буквально означає «курінь Куша»; Няндома - назва неправдоподібно зв'язується з питанням «Нян вдома?» (при цьому Нян сприймається як власне ім'я нібито першого поселенця тих місць). Такі цікаві сюжети можуть мати і характер мовної гри, жарти. До дослідження природи мовної гри Тетяна Олександрівна Грідіна звертається в докторській дисертації, яку захистила в 1996 році в Московському державному обласному університеті за темою «Асоціативний потенціал слова і його реалізація у мові: явище мовної гри». Згідно наукової концепції професора Т.О.Грідіної, мовна гра заснована на навмисному порушенні мовного стандарту, норми з метою ломки стереотипів сприйняття слова. Такі, наприклад, асоціативні зближення, що призводять до жартівливої трансформації існуючих в мові слів.

У монографіях «Мовна гра: стереотип і творчість» і «Мовна гра в художньому тексті» описані основні механізми мовної гри в різних сферах мовленєвої діяльності (дитячої мови, художньому тексті, рекламі, Інтернет-комунікації, в експресивній розмовній мові).

В даний час Тетяна Олександрівна Грідіна має свою наукову школу. Нею заявлено новий напрямок наукових досліджень - лінгвістика креативу. В даний час під її науковою редакцією видано дві колективні монографії «Лінгвістика креативу» (2009, 2012 рр.), де розглядаються види і прийоми мовної творчості в сучасній комунікації.

Т.О. Грідіна - голова Уральського психолінгвістичного товариства, праці якого представлені в 10- ти випусках збірника «Психолінгвістичні аспекти вивчення мовної діяльності». Крім цього збірника, є редактором ще двох періодичних видань - «Мова. Система. Особистість.» і «Linguistica juvenis: Збірник праць молодих вчених». Т.О. Грідіною опубліковано більше 300 робіт, серед них: монографії, словники та підручники.

Навчальні посібники «Проблеми вивчення народної етимології», «Онтолінгвістіка: мова в дзеркалі дитячої мови», «Словотвір: теорія, алгоритми аналізу, тренінг» присвячені особливостям лінгвокреативної діяльності носіїв російської мови.

Особливе місце в науковій палітрі вченого займає створення словників нового типу: «Пояснювальний словник дитячої мови», а також у співавторстві з Н.І.Коноваловою «Орфоепічний словник: межі дозволеного», «Шкільний орфоепічний словник», «Словник діалектної фразеології: у народу як у свята».

Має високий російський індекс наукового цитування (РІНЦ) - 80. Під науковим керівництвом Т. О. Грідіної захистили дисертації 9 аспірантів і 3 докторанта.

Удостоєна подяки Уряду Свердловської області «За великий внесок у розвиток науки і підготовку студентів за напрямом «Гуманітарні науки», нагороджена нагрудними знаками Міністерства освіти і науки РФ «За заслуги в керівництві науково-дослідною діяльністю студентів» та «Почесний працівник вищої професійної освіти РФ».

Т.О.Грідіна - член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

У 2012 році Т.О.Грідіна перемогла в конкурсі на премію Губернатора Свердловської області «Кращий професор року».

 

 

 

Награды и звания

Удостоена благодарности Правительства Свердловской области «За большой вклад в развитие науки и подготовку студентов по направлению ”Гуманитарные науки”», награждена нагрудными знаками Министерства образования и науки РФ «За заслуги в руководстве научно-исследовательской деятельностью студентов» и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

В 2012 году Т.А.Гридина победила в конкурсе на премию Губернатора Свердловской области «Лучший профессор года».

Другие учёные проекта

Жан – Люк Моро
Французский язык