Mezinárodní olympiáda ze základů věd


Vladimir Pavlovič Maksakovskij

Vladimir Pavlovič Maksakovskij Narodil se 4. června 1924 v Moskvě.

Pracuje jako pedagog a ekonomický geograf. V roce 1982 byl korespondentem sovětské Akademie pedagogických věd (APN SSSR). Od roku 1992 je aktivním členem Ruské akademie vzdělávání (RAO), konkrétně Úseku všeobecného středního vzdělávání. V letech 1941 – 1945 bojoval ve Velké vlastenecké válce (jako dobrovolník 21. divize lidové domobrany). Byl oceněn řádem Vlastenecké války II. stupně a 17 medailemi. Studoval geografii na univerzitě v Moskvě (1945 – 1950), byl tajemníkem komsomolské organizace a stalinským stipendistou. Po ukončení studia byl doporučen k postgraduálnímu studiu, kterému se věnoval v letech 1953 – 1955 pod vedením profesorů I. A. Vitvera a I. M. Majergojza. V roce 1955 obhájil na Moskevské státní univerzitě kandidátskou dizertační práci. Je autorem slov hymny geografické fakulty. V. P. Maksakovskij je jedním z nejznámějších ruských ekonomických geografů, patří ke škole N. N. Baranského a I. A. Vitvera. Hlavními sférami jeho vědeckých zájmů jsou teorie geografie a metodika jejího vyučování na střední a vysoké škole, geografie světového hospodářství, geografie evropských států, mezinárodní geografická dělba práce, globální problémy lidstva a historická geografie. Je autorem 650 prací (dohromady 1500 tiskových archů), včetně asi 50 knih a brožur. Je členem redakční rady časopisů „Geografie ve škole“ a „Geografie a ekologie ve škole 21. století“. Je čestným profesorem Moskevské pedagogické státní univerzity (2004) a Rjazaňské pedagogické univerzity (2008), dále čestným členem Ruské geografické společnosti (2004), geografických společností bývalého Československa (1985), Bulharska (1989), komise pro geografické vzdělávání Mezinárodního geografického svazu (1992) a aktivním členem Národní geografické společnosti USA. Je laureátem Státní ceny SSSR pro rok 1977 (za školní učebnici „Ekonomická geografie cizích států“) a pro rok 1987 (za dvacetidílnou sérii „Země a národy“). V roce 1996 získal cenu prezidenta RF v oblasti vzdělávání (za soubor metodicko-vzdělávacích zeměpisných knih pro 10. ročník) a cenu Ruské federace v oblasti vzdělávání pro rok 2008 (za soubor studijních a informativních publikací pro profesní vysokoškolské vzdělávání). Také mu byla udělena medaile N. K. Krupské, zlatá medaile RAO a vyznamenání „Vynikající osvětový pracovník SSSR“. Připravil 28 kandidátů věd, z nichž se potom někteří stali doktory věd a akademiky RAO. Hlavní vědecké práce: Vědecké základy školní geografie (1982), Historická geografie světa (1997), Geografická kultura (1998), Výuka geografie v zahraničí (2001), Celosvětové kulturní dědictví (2001, 2003), Geografický obraz světa (ve 2 knihách, 2003, 2004, reedice), Obecná ekonomická a sociální geografie (ve 2 knihách, 2008). Údaje poskytl Vladimir Pavlovič Maksakovskij

Other scientists

literature