Mezinárodní olympiáda ze základů věd


International Olympiad on Russian as Foreign Language

Русский язык как иностранный

Disciplines

Russian as a foreign language