Mezinárodní olympiáda ze základů věd


Mirjam Presslerová

Mirjam Presslerová

Německá spisovatelka a překladatelka, známá také jako autorka populárních dětských knih.

Do němčiny přeložila více než 300 knih z hebrejštiny, angličtiny a holandštiny, např. díla Antona Quintany, Uriho Orleva, Amose Ozy, Zeruyi Shalevové, Idy Vossové, Niry Harelové, Patricie Polacco aj.

Její zásadní prací je nové vydání deníků Anny Frankové opatřené komentáři.

Mirjam Presslerová se narodila 18. června 1940 v Darmstadtu matce samoživitelce židovského původu, vyrůstala u adoptivních rodičů. Vzpomíná, že vždy chtěla být umělkyní, od 14 – 15 let psala, jako mnozí jiní, verše. Studovala na gymnáziu v Bensheimu a Darmstadtu a poté na Vysoké škole výtvarného umění ve Frankfurtu. Po dokončení studia vystřídala několik povolání, odjela do Izraele a strávila rok v kybucu. Vdala se za izraelitu, s nímž měla tři dcery, manželství se ale rozpadlo.

V roce 1970 se M. Presslerová vrátila do Mnichova a pracovala jako překladatelka. Na podzim roku 1979 začala psát svou první knihu „Hořká čokoláda“ („Bitterschokolade“, 1980), za niž získala Oldenburskou cenu za dětskou a mládežnickou litaraturu.

Spisovatelka nyní žije a pracuje v Holledau, nedaleko od Mnichova.

http://lib.rus.ec/a/55759

 

 

Other scientists

Cornelia Funke
Německý jazyk
Viktor Juzefovič Dragunské
Russian as a foreign language
Geyn Nina Aronovna
Computer science