Uluslararası Bilim  Temelleri Bilgi Yarışması

Andrew John Wiles

Matematik

Английский и американский математик, профессор математики Принстонского университета, заведующий его кафедрой математики, член научного совета Института математики Клэя. 

X. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması matematik dalı Andrew John Wiles ‘e ithaf edilmiştir.

 Andrew John Wiles -

İngiliz ve Amerikan matematikçi, Oxford Üniversitesi'nde Royal Society araştırma profesöru, Clay Matematik Enstitüsü Bilim Kurulun üyesidir. 

11 Nisan 1953t arihinde Cambridge- İngiltere' de doğmuştur. 

1974 yılında tamamladığı Cambridge Üniversitesi'nin Merton Kolejindeki lisans eğitimi bitirdi.

Bilimsel kariyer, Clare College Cambridge Üniversitesi'nde Profesör John Coates yönetiminde 1975 yazında başladı ve 1979 'da doktor çalışmasını yaptı.

1977 -1980 yıllarında, Wiles Clare College'da bir araştırma asistan ve Harvard Üniversitesi'nde doçent olarak çalıştı.

John Coates ile birlikte Wiles, Iwasawa teorisinin yöntemi kullanarak kompleks çarpma ile eliptik eğrilerin aritmetiği üzerinde çalıştı.

1982 yılında, Wiles İngiltere'den ABD'ye taşındı.

Halen ABD'de Princeton Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Andrew Wiles’in kariyerinin en önemlisi Fermat'ın Son Teoremi kanıtı oldu:

10 yaşındayken yerel halk kütüphanesinde bir matematik kitabında karşılaştığı Fermat'ın Son Teoremi çok ilgisini çekmişti. Belki de matematikçi olmasına yol açan bu problemi çözmek için çalışmaya daha o yıllarda başladı.

Eski öğrencisi Richard Taylor yardımı ile, 1994 yılında, Fermat'ın Son Teoremi kanıtı tamamlamak için bir teknik yöntem buldu.Fermat'ın Son Teoremi olarak bilinen matematik problemini , 1637 yılında ortaya atıldığından 357 yıl sonra1994'te Richard Taylor ile birlikte çözmesiyle ünlenmiştir. Semistable eliptik eğrileri durumunda Taniyama-Shimura hipotezinden Fermat'ın son teoremi izlendiği Ken Ribet tarafından kanıtladıktan sonra, 1986 yılında Wiles, Fermat'ın Son Teoremi profesyonel çalışması başladı. Bu teoremlerin arasında bir bağlantı olduğu temel fikri, Alman matematikçi Gerhard Frey tarafından 1985 yılında belirtmiştir.

 

Andrew Wiles, matematiğin birçok uluslararası ödül kazanmıştır:

 

1. Schock Ödülü (1995)

2. Royal Society of London tarafından verilen Madalya - (1996)

3. Cole Ödülü (1996)

4. Wolf Ödülü (1996)

5. Amerikan Matematik Derneğin Ulusal Bilimler Akademisi Ödülü(1996)

6. Ostrovsky Ödülü (1996)

7. Wolfskehl Ödülü (1997)

8. Uluslararası Matematik Birliği Ödülü (Gümüş Tabak) (1998)

9. Kral Faysal Ödülü (1998)

10. Clay Clay Matematik Enstitüsü Ödülü (1999)

11. Britanya İmparatorluğu Şövalyeliği (2000)

12. Shaw Ödülü (2005)

 

 

 

 

 

Награды и звания

Получил ученую степень бакалавра в 1974 году в колледже Мертон Оксфордского университета. Научную карьеру начал летом 1975 под руководством профессора Джона Коутса в колледже Клэр Кембриджского университета, где и получил степень доктора. В период с 1977 по 1980 Уайлс занимал должности младшего научного сотрудника в колледже Клэр и доцента в Гарвардском университете. Совместно с Джоном Коутсом он работал над арифметикой эллиптических кривых с комплексным умножением методами теории Ивасавы. В 1982 году Уайлс переехал из Великобритании в США.

Другие учёные проекта